`
`


ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :  

ಐಬಿಪಿಎಸ್

(ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆ)

ಹುದ್ಧೆಯ ಹೆಸರು :  

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

( IBPS CRP Clerk-XIV 2024)

ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 6128  ಹುದ್ದೆಗಳು

(ಕರ್ನಾಟಕ 457 ಹುದ್ದೆಗಳು) 

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ

ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ : 

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ : 20 - 28 ವರ್ಷ

( ಮಿಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ / ಓಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ರೂ 850

ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಅಂ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ರೂ 175

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

(1) ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

(2) ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.ibps.in

ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ : 

01 ಜುಲೈ 2024

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

21 ಜುಲೈ 2024

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

www.ibps.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು
ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್  

(ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ)

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :

ಕಂಬೈನ್ಡ್‌ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್‌

ಲೆವೆಲ್ (CGL) ಪರೀಕ್ಷೆ 2024

(ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ

ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕ

ಮಾಡಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ)

ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 17727 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ

ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ : 18 ರಿಂದ 32 ವರ್ಷ

(ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ/ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ರೂ 100

ಮಹಿಳೆ, ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ, ಅಂ, ಮಾ.ಸೈ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ Tier-I & Tier-II ಪರೀಕ್ಷೆ

 ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ

 ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

24 ಜೂನ್ 2024

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

24 ಜುಲೈ 2024

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

https://ssc.gov.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು
ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್  

(ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ)

ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ :

1) ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ 4887 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು

ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.


2) ಹವಾಲ್ದಾರ್ 3439 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ

ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. (ಹವಾಲ್ದಾರ್

ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದೇಹದಾರ್ಡ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಪುರುಷ ಎತ್ತರ-157.5 ಸೆಂ.ಮಿ,  ಮಹಿಳೆ ಎತ್ತರ-152 ಸೆಂ.ಮಿ)

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 8326 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

1) ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ : 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ

(ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು)


2) ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ : 18 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷ

(ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ/ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ರೂ 100

ಮಹಿಳೆ, ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ, ಅಂ, ಮಾ.ಸೈ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

1) ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ

ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು


2) ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ

 ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

27 ಜೂನ್ 2024

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

31 ಜುಲೈ 2024

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

https://ssc.gov.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು
ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :

ಅಗ್ನಿವೀರ್​ ವಾಯು ಹುದ್ದೆಗಳು

(ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ)

 ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ನಂತರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ / ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಕನಿಷ್ಠ

50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಅಥವಾ


ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ

(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್/ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್/ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್/

ಆಟೋಮೊಬೈಲ್/ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್/ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್

ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ/ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ

ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕು


ದೇಹದಾರ್ಡ್ಯತೆ :  

ಪುರುಷ/ಮಹಿಳೆ :ಎತ್ತರ: 152.5 ಸೆಂ.ಮೀ, 

ಪುರುಷ/ಮಹಿಳೆ ಎದೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕನಿಷ್ಠ 05 ಸೆಂ.ಮೀ

(ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗಮನಿಸಿ)

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

03 ಜುಲೈ 2004 ರಿಂದ 03 ಜನವರಿ 2008

ಎರಡೂ ದಿನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಡುವೆ

ಜನಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ: ರೂ. 550 + ಜಿಎಸ್‌ಟಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್

ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

 1) ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

2) ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

08 ಜುಲೈ 2024

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

28 ಜುಲೈ 2024

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

https://agnipathvayu.cdac.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು


`
`
`
`
`
`
`
`

error: Content is protected !!