`
`

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ

ಅರ್ಬನ್‌.ಕೊ. ಆಫ್‌. ಕ್ರೆಡಿಟ್‌. ಸೊಸೈಟಿ. ಲಿ

ಗೋಕಾಕ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :

1) ಸಿಪಾಯಿ 01 ಹುದ್ದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ

40%ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು

2) ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು 01 ಹುದ್ದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು

3) ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ 01 ಹುದ್ದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಪದವಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ: 18 -  35 ವರ್ಷ

(ಮೀಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು)

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಸೊಸೈಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾರ್ಮ್

ಪಡೆದು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೊಸೈಟಿ

  ಕಛೇರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

08 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು


`
`

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಾಗೂ ರೈತರ

ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 05 ಹುದ್ದೆ

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ: 

ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ

ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ

ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ: 18 -  35 ವರ್ಷ

(ಮೀಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ರೂ.1000

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಸಂಘದ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾರ್ಮ್

ಪಡೆದು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘದ

  ಕಛೇರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ

ನಡೆಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

27 ನವೆಂಬರ್ 2023

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು


`
`

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ.

ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ

RBKVMUL )

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ :

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ಧೆಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ಧೆಗಳು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ಧೆಗಳು,

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ಧೆಗಳು, ಚಾಲಕರು ಹುದ್ಧೆಗಳು,

ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ಧೆಗಳು, ಇತರೆ ಹುದ್ಧೆಗಳು

 ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 63 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ/ಐಟಿಐ/ಯಾವುದೇ ಪದವಿ/

ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ/ಬಿಕಾಂ/ಬಿಬಿಎ/ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಅನುಭವ

(ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗಮನಿಸಿ)

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ 18-35 ವರ್ಷ

( ಮಿಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ/ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ : ರೂ 1500

ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ/ ಸಿ1/ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ.750

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

1) ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

2) ಸಂದರ್ಶನ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ 

https://virtualofficeerp.com/rbkmul2023

ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

07 ನವೆಂಬರ್ 2023

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

07 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

www.rbkmul.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು


`
`

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಕೇರಳ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು : 

ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಗಳು

ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 15 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಿಎಡ್/ ಡಿಇಡಿ/ಟಿಟಿಸಿ/ಡಿಇಎಲ್ಇಡಿ/ಬಿಟಿ/

ಎಲ್.ಟಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಇಟಿ/

ನೆಟ್/ಸೆಟ್/ಎಂ.ಫಿಲ್/ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕು

(ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ)

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ 18-40 ವರ್ಷ

(ಮೀಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ

ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ

ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

 ವೆಬ್-ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ : 

15 ನವೆಂಬರ್ 2023

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

https://keralapsc.gov.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು
ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

(ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ)

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹುದ್ದೆಗಳು 06 ಹುದ್ದೆಗಳು

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ  ಅಭಿಯಂತರರು 02 ಹುದ್ದೆಗಳು

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 01 ಹುದ್ದೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 01 ಹುದ್ದೆ

 ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 10 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ  ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ

ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಿ

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮೆರಿಟ್, ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಶನ

ನಡೆಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ:

21 ನವೆಂಬರ್ 2023

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

www.kuidfc.com

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು


`
`

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ

ಸೂಚನೆ:- ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ

ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯ

ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿರಿ.

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :

1) ಅಂಚೆ ಸಹಾಯಕ 598 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:- ಯಾವುದೇ ಪದವಿ

2) ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ 585 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:- 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು

3) ಎಂಟಿಎಸ್ 570 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:- 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು

4) ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ 143 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:- ಯಾವುದೇ ಪದವಿ 

5) ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ 03 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:- 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು

ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 1899 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ: 18-27 ವರ್ಷ

(ಮೀಸಲಾತಿ/ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ / ಓಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ರೂ 100

ಮಹಿಳೆ, ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ, ಅಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ವೆಬ್-ಸೈಟ್  ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

10 ನವೆಂಬರ್ 2023

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

09 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ :

www.indiapost.gov.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು


`
`
`
`
`
`

error: Content is protected !!