`
`
`

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ

ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

 ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 123 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು

ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 45% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗ೯ 18 - 35 ವರ್ಷ

(ಮಿಸಲಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಡಿಲಿಕೆ)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ/ಇತರೆ ವರ್ಗ ರೂ. 1180

ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 590

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ವೆಬ್-ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ

ನಡೆಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

01 ಜುಲೈ 2024

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

18 ಜುಲೈ 2024

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

https://scdccbank.com

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು
ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ :

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು 13 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಪದವಿ ಮತ್ತು

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು


ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು 11 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಪದವಿ ಮತ್ತು

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು


ಅಟೆಂಡರ್ 05 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು


ವಾಹನ ಚಾಲಕ 01 ಹುದ್ದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು

ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು


ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 01 ಹುದ್ದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ

ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು


ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 01 ಹುದ್ದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:  ಪದವಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು


ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 11 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:  ಪದವಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು


ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 01 ಹುದ್ದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು


ಕಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 04 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಪದವಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 48 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ: ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷ

(ಮೀಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ

ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ /ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ರೂ.1200

ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ/ಸಿI/ಮಾ.ಸೈ ರೂ.600

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ

ನಡೆಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

(ಅಟೆಂಡರ್/ಜವಾನ/ವಾಚಮನ್/ಚಾಲಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 

ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದಮೇಲೆ

ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ)

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

04 ಜುಲೈ 2024

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

31 ಜುಲೈ 2024

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

https://ssbankvijayapur.com

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು
ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ

ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ನಿ.

(ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿ)

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ :

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು 01 ಹುದ್ದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಸಿಎ/ಸಿಎಸ್/ಐಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಎ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು


ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ 02 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅನುಭವ

ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು


ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿ 01 ಹುದ್ದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಬಿ.ಎ, ಹೆಚ್.ಆರ್ ಪದವಿ

ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು,

ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು


ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 01 ಹುದ್ದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂಎ, ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಎಂಎಸ್

ಡಬ್ಲೂ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು,

ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು


ಸೌಹಾರ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ 11 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ

ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅನುಭವ

ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು


ಸಹಾಯಕರು 08 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ

ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು


ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಕಂ ಸ್ಟೆನೋ 02 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ

ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ

ಟೈಪಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು


ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು 11 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು

ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು


ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಮ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕ 02 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ

ಮೂರು ವರ್ಷ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 42 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ: ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷ

(ಮೀಸಲಾತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ)

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ರೂ. 500/-

ಇತರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ರೂ. 300/-

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾರ್ಮ್

ಪಡೆದು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ

ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ

ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ

ನಡೆಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

25 ಜೂನ್ 2024

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

26 ಜುಲೈ 2024

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

www.souharda.coop

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು


`
`

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ :

1) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ

ನಿರೀಕ್ಷಕ :- 01 ಹುದ್ದೆ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:- ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ
ಪದವೀಧರರಾಗಿರಬೇಕು


2) ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ

ಸಹಾಯಕ :- 01 ಹುದ್ದೆ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:- ಪಿಯುಸಿ/ತತ್ಸಮಾನ
ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ - ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾರ್ಮ್ ಪಡೆದು

ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೌರಾಡಳಿತ

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

20 ಜೂನ್ 2024

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

20 ಜುಲೈ 2024

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

http://www.municipaladmn.gov.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು


`
`

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲಾಖೆ :

ಮೈಸೂರು

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು :

ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳು

 ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :  

ಒಟ್ಟು 252 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾಹ೯ತೆ:

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ನೇರಪಾವತಿ

ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ/ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 02 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ

ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ

ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು

ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು ಬರಬೇಕು

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :

ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ - ಗರಿಷ್ಠ 50 ವರ್ಷ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆದು ಅಗತ್ಯ

ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ :

18 ಜೂನ್ 2024

ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

18 ಜುಲೈ 2024

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

www.mysurucity.mrc.gov.in

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ

ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು


`
`
`
`
`
`
`
`

error: Content is protected !!